Co daje rozwód z wyłącznej winy małżonka? Alimenty na małżonka

Pozew o podwyższenie alimentów
2 listopada, 2016
Alimenty na małżonka po 5 latach od rozwodu
11 listopada, 2016

Co daje rozwód z wyłącznej winy małżonka? Alimenty na małżonka

Rozstający się małżonkowie powinni poważnie zastanowić się, czy w postępowaniu rozwodowym chcą domagać się winy za rozpad małżeństwa. Rozwód z wyłącznej winy małżonka daje bowiem możliwość otrzymania alimentów na rzecz  małżonka niewinnego. Mogą być one nawet dożywotnie.

W wyroku rozwodowym sąd może orzec rozwód bez orzekania o winie (gdy strony nie chcą ustalać, kto jest winny rozpadowi małżeństwa). Sąd może także orzec rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków lub z winy obu stron.

Rozwód, w którym żadna ze stron nie ponosi winy – czy alimenty się należą?

W takim wypadku rozwiedziony małżonek może domagać się alimentów od drugiego małżonka, ale tylko wtedy, gdy popadnie w niedostatek.

Zgodnie ze stanowiskiem SN  „W niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby te takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku. (wyrok Sądu Najwyższego z 7.9.2000 r., I CKN 872/00, Legalis)

Małżonek będący w niedostatku może zatem żądać od drugiego małżonka środków utrzymania na pokrycie swoich usprawiedliwionych potrzeb. Oczywiście wysokość alimentów będzie też zależeć od możliwości zarobkowych i finansowych zobowiązanego.

 

Rozwód z winy obu stron, a alimenty na małżonka

W przypadku rozwodu z winy obu stron, alimenty są należne po spełnieniu takich samych przesłanek, jak przy rozwodzie bez orzekania o winie. Małżonek dochodzący alimentów musi wykazać zatem stan niedostatku.

co-daje-rozwod-z-wina-alimenty-na-malzonka
 

Rozwód z orzeczeniem wyłącznej winy małżonka – Czy małżonek wyłącznie winny musi płacić alimenty małżonkowi niewinnemu?

Małżonek niewinny może wystąpić o alimenty przeciwko małżonkowi wyłącznie winnemu. Nie musi on przy tym udowadniać, że popadł w stan niedostatku. Musi on wykazać jedynie różnicę między swoją sytuacją przed rozstaniem z jego sytuacją materialną po rozwodzie. Jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, wówczas alimenty mogą zostać przyznane.

Nawet jeśli od rozwodu minęło kilka lat, małżonek niewinny może domagać się alimentów.

Warto wiedzieć, że małżonek wyłącznie winny nie może domagać się od drugiego małżonka alimentów nawet wtedy, gdy znalazł się on w ciężkiej sytuacji finansowej.

Wniosek o alimenty dla małżonka

Z wnioskiem o alimenty na wypadek rozwodu można wystąpić w trakcie postępowania rozwodowego, lub w późniejszym procesie o alimenty (pozew składa się do Sądu Rejonowego).
Ważne jest, że sąd  orzeka o alimentach małżonka tylko i wyłącznie na wniosek uprawnionego. Sąd nie zasądza alimentów z urzędu.

 

Wygaśnięcie obowiązku płacenia alimentów na małżonka

Obowiązek alimentacyjny wygasa:

  • względem tego małżonka, który zostanie uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia – jemu alimenty w ogóle się nie należą
  • po upływie 5 lat od orzeczenia rozwodu,gdy zobowiązanym jest małżonek rozwiedziony, który nie był uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia. Jednak ze względu na wyjątkowe okoliczności, sąd może na żądanie uprawnionego małżonka przedłużyć ten termin ze względu na wyjątkowe, szczególne okoliczności.
  • gdy uprawniony po rozwodzie zawarł nowe małżeństwo niezależnie od tego, czy rozwód był orzeczony z winą, bez winy, czy w ogóle nie orzekano o winie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *