Jak przygotować się do rozwodu? Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Witam na moim blogu
9 października, 2016
Ile trwa sprawa rozwodowa w sądzie?
30 października, 2016

Jak przygotować się do rozwodu? Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?

Dokumenty potrzebne do pozwu o rozwód. Jak  przygotować się do rozwodu?

Decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką muszą podjąć małżonkowie. 

Gdy okazuje się, że rozwód to jedyne rozwiązanie, warto przygotować się do niego w odpowiedni sposób. Najlepiej zatem już wcześniej przygotować odpowiednie dokumenty do pozwu o rozwód.

Do pozwu rozwodowego trzeba w pierwszej kolejności złożyć odpisu aktu małżeństwa (może być to odpis skrócony) i akty urodzenia małoletnich dzieci małżonków. Akty stanu cywilnego otrzyma się we właściwym Urzędzie Stanu Cywilnego po złożeniu wniosku i dokonaniu opłaty skarbowej (odpis skrócony kosztuje 22 zł).

Jakie jeszcze dokumenty do pozwu o rozwód mogą się przydać?

W postępowaniu rozwodowym trzeba przede wszystkim przedstawić dowody potwierdzające istnienie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.

W przypadku, gdy małżonek domaga się winy drugiego małżonka w rozkładzie związku małżeńskiego, należy zgromadzić dowody świadczące o jego winie. Mogą to być w szczególności dokumenty, zdjęcia, zeznania świadków, obdukcja (zaświadczenie z badania lekarskiego, w którym lekarz wskazuje obrażenia ciała), zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, ewentualnie wyroki skazujące w innych sprawach (np. za znęcanie się nad rodziną). W postępowaniu rozwodowym można także złożyć wniosek, aby Sąd zwrócił się np. do Prokuratury o nadesłanie akt sprawy karnej, która może mieć znaczenie dla sprawy o rozwód (np. sprawa o znęcenie, uporczywą alimentację). Dowodem w sprawie rozwodowej może też być opinia detektywistyczna sporządzona na zlecenie jednej ze stron. Dowód ten ma znaczenie w sytuacji, gdy strona procesu próbuje udowodnić niewierność małżonka, czy uzależnienie od alkoholu.

dokumenty-do-pozwu-o-rozwód
 

Sąd w wyroku rozwodowym rozstrzyga także o alimentach na rzecz dzieci i może też orzekać o alimentach na rzecz małżonka.

Dlatego przed złożeniem pozwu o rozwód warto skompletować dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanego dochodu przez każdego z małżonków: zaświadczenie o zarobkach swoich i małżonka/małżonki, czy zaświadczenie o wysokości otrzymywanego dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku nie podejmowania zatrudnienia warto uzyskać zaświadczenie z Urzędu Pracy.

Sąd bada też usprawiedliwione potrzeby dziecka. Warto zatem zbierać dokumenty potwierdzające wydatki ponoszone na małoletniego. Mogą to być imienne fakty VAT (np. na zakup odzieży, obuwia, kosmetyków), paragony, rachunki, dowody uiszczenia opłaty za przedszkole, czy związane ze szkołą, zajęciami dodatkowymi, leczeniem, rozrywką.

Warto też zastanowić się nad dowodami potwierdzającymi wydatki ponoszone w związku ze swoim utrzymaniem. Mowa tu o wydatkach ponoszonych na mieszkanie (umowa najmu, rachunek za czynsz, prąd, gaz, telewizję, internet), posiadanych zobowiązaniach (umowy kredytowe, umowy pożyczek, umowy o świadczenie usług np. telekomunikacyjnych, potwierdzenia przelewów, wezwania do zapłaty, zaświadczenia z banku).

Te wszystkie kwestie mają znaczenie dla ustalenia wysokości alimentów na dziecko i na małżonka dochodzącego alimentów.

Co jeszcze może się przydać do napisania pozwu o rozwód?

Co zrobić natomiast w sytuacji, gdy małżonek nie ma dokumentów, a nie może się po nie samodzielnie zwrócić do instytucji np. banku? Wówczas można złożyć wniosek, by Sąd zwrócił się do określonej instytucji po żądane dokumenty (np. do banku o zaświadczenie np. o wysokości oszczędności, o historię rachunku bankowego małżonka. Może mieć to istotne znaczenie, gdy małżonek ukrywa majątek przed drugim małżonkiem.

Na zakończenie warto dodać, że w pozwie o rozwód powinno się przedstawić wszystkie twierdzenia, wnioski i dowody. Późniejsze przedłożenie określonego dowodu, który mógł być złożony na etapie składania pozwu o rozwód, może być bowiem uznane przez Sąd za spóźnione. Dlatego warto spróbować skompletować niezbędne dokumenty do pozwu o rozwód jeszcze przed jego napisaniem oraz zastanowić się, po jakie dokumenty mógłby zwrócić się Sąd.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *