Ile trwa sprawa rozwodowa w sądzie?

Jak przygotować się do rozwodu? Jakie dokumenty są potrzebne do pozwu o rozwód?
26 października, 2016
Pozew o podwyższenie alimentów
2 listopada, 2016

Ile trwa sprawa rozwodowa w sądzie?

Ile trwa sprawa rozwodowa w sądzie?

Odpowiedź na pytanie, ile trwa sprawa rozwodowa w sądzie jest dosyć trudne. Czas trwania postępowania uzależniony jest od tego, czy małżonkowie mają zgodne stanowiska w sprawie, czy też są skłóceni. Postępowanie rozwodowe potrafi trwać bardzo długo, ponieważ często jest to sprawa wielowątkowa. Wystarczy, że w jednym z aspektów strony nie mogą się porozumieć i już sprawa sądowa może znacznie rozłożyć się w czasie.

Niezależnie od tego, czy małżonek wie o złożonym pozwie, sąd musi mu doręczyć pozew o rozwód. Jeśli strona składa wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, procedura nieco się wydłuża. Sąd musi bowiem najpierw rozstrzygnąć, czy zachodzą przesłanki (np. brak środków finansowych)  do zwolnienia od kosztów sądowych. Na rozstrzygnięcie Sądu trzeba będzie poczekać kilka tygodni.

Gdy pozew o rozwód spełnia wszystkie wymogi formalne (np. jest opłacony, zawiera PESEL powoda, podpis), zostaje on przesłany przez sąd do pozwanego. Sąd przesyłając pozew zobowiązuje małżonka do złożenia odpowiedzi na pozew (najczęściej jest to termin dwóch tygodni). W odpowiedzi na pozew pozwany przedstawia własne stanowisko w sprawie (np. czy żąda rozwodu bez orzekania o winie, czy z winą), ustosunkowuje się do twierdzeń i wniosków wskazanych w pozwie oraz przedstawia własne dowody.

Po napisaniu i wysłaniu odpowiedzi na pozew sąd wyznacza termin pierwszej rozprawy. Warto pamiętać, że złożenie odpowiedzi na pozew nie jest obowiązkowe.

Pierwsza rozprawa odbywa się zazwyczaj dopiero po kilku miesiącach od złożenia pozwu rozwodowego (ok. 3, 4 miesiące). Gdy w postępowaniu trzeba przesłuchać świadków lub przeprowadzić inne dowody, wówczas sąd wyznacza kolejny termin rozprawy. Na następny termin trzeba również czekać kilka miesięcy.

jak-dlugo-trwa-sprawa-rozwodowa
 

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie, gdy strony porozumiały się w kwestii rozwodu?

Jeżeli małżonkowie są zgodni co do rozwodu bez orzekania o winie, mają zgodne stanowiska co do opieki na dziećmi i alimentów, wówczas sprawa rozwodowa może skończyć się nawet na pierwszej rozprawie.

W takim wypadku Sąd na pierwszej rozprawie przesłucha małżonków. Często należy przesłuchać też jednego świadka, który będzie zeznawał na okoliczność sytuacji małoletnich dzieci stron.

Ile trwa rozwód bez orzekania o winie, gdy strony nie mogą porozumieć się co do opieki na dziećmi i alimentów?

Sąd w wyroku rozwodowym orzeka także obligatoryjne o władzy rodzicielskiej nad dziećmi oraz o alimentach na dzieci. W przypadku złożenia wniosku o kontakty rodzica z dzieckiem, sąd również będzie rozstrzygał tę kwestię.

Dla długości postępowania zdecydowanie będzie miała znaczenie ilość zawnioskowanych świadków. Postępowanie sądowe może być także wydłużone, gdy zachodzi konieczność przeprowadzenia badania przez opiniodawczy zespół sądowych specjalistów (dawne RODK). Na termin takiego badania trzeba czekać kilka miesięcy, następnie na samo wydanie opinii około miesiąca lub dwóch. Warto mieć na uwadze, że sąd bardzo często dopuszcza powyższy dowód z urzędu, a zatem nawet wtedy, gdy żadna ze stron nie złoży takiego wniosku.

Przeprowadzenie powyższych dowodów ma na celu ustalenie m.in.:

  • który z rodziców daje lepszą gwarancję prawidłowego wychowania dziecka
  • z którym z rodziców dziecko jest bardziej związane emocjonalnie
  • jak należy uregulować kontakty z dzieckiem tego z rodziców, który nie sprawuje stałej opieki nad małoletnim.

Brak porozumienia małżonków w zakresie wysokości alimentów powoduje, że sąd sam musi ustalić tę wysokość.

Podczas postępowania rozwodowego małżonek dochodzący alimentów musi wykazać, jakie są jego dochody, wykazać możliwości zarobkowe strony przeciwnej oraz jakie są miesięczne koszty utrzymania dziecka. Strona przeciwna będzie musiała również wykazać swój dochód i swoje koszty utrzymania. Często zdarza się, że małżonek zobowiązany do płacenia alimentów ukrywa swój majątek. Wtedy należy naprowadzać dowody wskazujące, że posada on wyższe niż on sam deklaruje. Niestety łączy się to często z długim i żmudnym procesem sądowym.

Ile trwa rozwód z orzeczeniem o winie?

W przypadku gdy jedna ze stron domaga się winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, wówczas postępowanie wydłuża się w sposób znaczny.

Małżonek dążący do uzyskania rozwodu z wyłącznej winy drugiego małżonka musi przedstawić szereg dowodów, które mają potwierdzić, że tylko jeden małżonków jest winny rozkładu. Sprawa o rozwód z orzekaniem o winie może zatem trwać nawet kilka lat.

O dowodach jakie warto zgromadzić przed sprawą rozwodową pisałam w poprzednim wpisie http://www.adwokatkrzesinska.stronazen.pl/dokumenty-do-pozwu-o-rozwod/.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *