Pozew o podwyższenie alimentów

Ile trwa sprawa rozwodowa w sądzie?
30 października, 2016
Co daje rozwód z wyłącznej winy małżonka? Alimenty na małżonka
6 listopada, 2016

Pozew o podwyższenie alimentów

Kiedy można domagać się podwyższenia alimentów na dziecko?

Zmiana sytuacji życiowej rodziców i rosnących potrzeb dziecka daje podstawę do zwiększenia alimentów na dziecko. Gdy zobowiązany do płacenia alimentów nie zgadza się dobrowolnie na ich uiszczanie w wyższej kwocie, wówczas można skierować do sądu pozew o podwyższenie alimentów.

W postępowaniu sądowym sąd ustala, czy nastąpiła zmiana stosunków uzasadniająca wniosek o podwyższenie alimentów. Sąd porównuje uzasadnione potrzeby dziecka z zarobkowymi i majątkowymi możliwościami zobowiązanego, które występowały w dniu orzeczenia alimentów ze stanem istniejącym w dniu orzekania o podwyższeniu alimentów.
Przede wszystkim w pozwie o podwyższenie alimentów trzeba wykazać, że potrzeby dziecka w znacznym stopniu wzrosły w porównaniu z dniem, w którym ostatnio sąd orzekał o wysokości alimentów.

Jakie koszty dziecka muszą wzrosnąć, żeby dostać wyższe alimenty?

Mowa tu o kosztach wyżywienia, zapewnienia potrzeb mieszkaniowych (np. zmiana miejsca zamieszkania, wynajęcie mieszkania), wydatkach związanych z zainteresowaniami, kulturą (teatr, kino), wydatkach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych (typu języki obce, basen, wspinaczka, tańce). Również potrzeba leczenia może wpłynąć na zwiększenie alimentów. Chodzi tu m.in. o koszty prywatnego leczenia, leków, stosowania określonej diety, rehabilitacji.

Składając pozew o podwyższenie alimentów należy przedłożyć dowody, które mają dowieść zwiększonych potrzeb dziecka, pogorszenia się sytuacji finansowej rodzica, z którym małoletni zamieszkuje, zwiększonych możliwości zarobkowych lub finansowych osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Mogą to być:

  • faktury VAT, paragony, rachunki na wyżywienie, zajęcia pozalekcyjne (języki obce, basen), wydatki przedszkolne lub szkolne (wyprawka do szkoły, rada rodziców, ubezpieczenie itd.), na zakup odzieży, na zapewnienie potrzeb mieszkaniowych (czynsz, kredyt na mieszkanie, media) itp.
  • zeznania świadków, przesłuchanie stron
  • zaświadczenia o dochodach, zaświadczenia z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej, rozliczenie podatkowe PIT
  • zwrócenie się przez Sąd do jakiejś instytucji z konkretnym zapytaniem (np. do pracodawcy pozwanego o przedstawienie dokumentu potwierdzającego jego wyższe dowody wraz z wszelkimi dodatkami do wynagrodzenia, do Urzędu Skarbowego o nadesłanie rozliczenia podatkowego pozwanego, do konkretnego banku o nadesłanie historii rachunku bankowego za określony czas).

 

podwyzszenie-alimenty

 

 

Gdzie złożyć pozew o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego lub na miejsce zamieszkania uprawnionego do alimentów. W pozwie należy wartość przedmiotu sporu. Jest to łączna kwota dochodzonych alimentów za jeden rok.
Co do zasady pozew o podwyższenie alimentów nie różni się – pod względem formalnym – od pozwu o alimenty. W pozwie o podwyższenie alimentów należy jednak skupić się na zaistniałej zmianie stosunków, które uzasadniają podwyższenie alimentów. Taką uzasadnioną zmianą może być np. utrata pracy przez rodzica, z którym dziecko mieszka, zwiększony koszt utrzymania dziecka ze względu np. na rozpoczęcie nowej szkoły, konieczność prywatnego leczenia, uzyskanie lepiej płatnej pracy przez zobowiązanego do płacenia alimentów.

Ile kosztuje sprawa o podwyższenie alimentów?

Pozew o podwyższenie alimentów jest zwolniony od opłat sądowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *