Stwierdzenie nabycia spadku

Kancelaria Adwokacka specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego

W tym w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub na podstawie testamentu, a także w sprawach o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym obejmuje sporządzenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, przygotowanie wszystkich pism procesowych, wsparcie klienta przy kompletowaniu dokumentacji, reprezentację na rozprawach, bieżący kontakt z klientem oraz przygotowanie go przed wystąpieniem w sądzie.  Oferujemy również porady prawne w siedzibie Kancelarii lub przy pomocy poczty elektronicznej.

W sprawie o stwierdzenie nabycia spadku warto skorzystać z pomocy adwokata. Jest to zasadne zwłaszcza w sytuacji, gdy istnieje wątpliwość co do kręgu spadkobierców, czy należnych im udziałów, a także wtedy, gdy kwestionuje się podstawę dziedziczenia np. kwestionuje się ważność sporządzonego testamentu.

Kancelaria Adwokacka  posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych m.in. o: stwierdzenie nabycia spadku, zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego, zachowek, dział spadku, czy zabezpieczenie spadku.

Scroll to Top