Prawo cywilne

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Proces rozwiązania sytuacji, w której dwie lub więcej osób posiada udziały w nieruchomości lub innym rodzaju majątku, umożliwiający jednemu właścicielowi przejęcie całego majątku.
KLIKNIJ TUTAJ

POZEW O ZAPŁATĘ

POZEW O ZAPŁATĘ

Rodzaj pozwu cywilnego, który ma na celu dochodzenie zapłaty określonej sumy pieniędzy od dłużnika przez wierzyciela.
KLIKNIJ TUTAJ

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

SPRZECIW OD NAKAZU ZAPŁATY

Środek odwoławczy, który umożliwia dłużnikowi zaskarżenie decyzji sądu o zapłacie określonej kwoty pieniędzy w przypadku, gdy dłużnik uważa, że nakaz ten jest nieuzasadniony lub niezgodny z prawem.
KLIKNIJ TUTAJ
Scroll to Top