Prawo rodzinne

ROZWÓD

ROZWÓD

Proces prawny kończący związek małżeński między dwiema osobami.
KLIKNIJ TUTAJ

WŁADZA
RODZICIELSKA

WŁADZA
RODZICIELSKA

Odpowiedzialność za opiekę, wychowanie i podejmowanie decyzji dotyczących dziecka przez jego rodziców lub opiekunów prawnych.
KLIKNIJ TUTAJ

KONTAKTY
Z DZIECKIEM

KONTAKTY
Z DZIECKIEM

Prawo rodzica lub opiekuna prawnego do spotykania się i spędzania czasu z dzieckiem.
KLIKNIJ TUTAJ

ALIMENTY

ALIMENTY

Świadczenia finansowe, jakie jedno z rodziców musi płacić drugiemu na rzecz dziecka lub byłego małżonka.
KLIKNIJ TUTAJ

PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

PODZIAŁ MAJĄTKU MAŁŻONKÓW

Proces ustalania, jak mają być rozdzielone aktywa i długi zgromadzone podczas małżeństwa między obojgiem małżonków.
KLIKNIJ TUTAJ
Scroll to Top