Zachowek

Co to jest zachowek?

Zachowek jest jedną z podstawowych instytucji prawa spadkowego. Służy ona ochronie osób najbliższych spadkodawcy, które nie otrzymały ze spadku swojego udziału spadkowego.

Każdy może bowiem rozdysponować swój majątek na wypadek śmierci według swojego uznania. Może np. napisać testament, w którym przekaże swój cały majątek tylko jednemu spadkobiercy. Może także jeszcze przed śmiecą darować cały swój majątek. Pominiętym spadkobiercom przysługuje zatem roszczenie o zachowek.

Zachowek daje osobom do niego uprawnionym możliwość uzyskania części majątku po spadkodawcy, pomimo że inna była jego wola. Należy się on uprawnionemu niezależnie od tego, czy spadkodawca pozostawił testament, czy też nie.

Komu się należy?

Zachowek co do zasady należy się zstępnym, małżonkowi i rodzicom. Osobom tym przysługuje prawo żądania od osób obdarowanych bądź powołanych w testamencie sumy pieniężnej stanowiącej równowartość należnego im zachowku w wysokości ½ udziału, jaki przypadłby im w razie dziedziczenia ustawowego. W przypadku osób małoletnich i stale niezdolnych do pracy wysokość zachowku wynosi 2/3 udziału.

Żądać zachowku nie mogą następujące osoby:

  1. małżonek, gdy spadkodawca wystąpił o rozwód z winy tego małżonka,
  2. osoba, która odrzuciła spadek czyli nie chciała dziedziczyć i dostać spadku
  3. osoba, która została uznana za niegodną
  4. osoba, która na mocy umowy zrzekła się dziedziczenia,
  5. osoba, która została wydziedziczona

Celem uzyskania zachowku należy wytoczyć powództwo do Sądu. Sądem właściwym jest Sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, Sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część.

Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku przedawnia się z upływem 5 lat..

Przed podjęciem decyzji o wytoczeniu powództwa o zachowek warto skorzystać z pomocy adwokata, celem szczegółowego omówienia sprawy, określenia kręgu uprawnionych do zachowku oraz ustalenia, czy zachowek w ogóle w danym przypadku się należy. Przegranie sprawy wiąże się bowiem z koniecznością poniesienia częstokroć znacznych kosztów postępowania.

Kancelaria Adwokacka adwokata specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa spadkowego, w tym w sprawach dotyczących zachowku.

Reprezentacja w postępowaniu sądowym w sprawie obejmuje sporządzenie pozwu o zachowek, przygotowanie wszystkich pism procesowych, wsparcie klienta przy kompletowaniu niezbędnej dokumentacji, reprezentację na rozprawach, bieżący kontakt z klientem oraz przygotowanie go przed wystąpieniem w sądzie.  Oferujemy również porady prawne w siedzibie Kancelarii lub przy pomocy poczty elektronicznej.

Kancelaria Adwokacka adwokata posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu spraw spadkowych m.in. o: zachowek, stwierdzenie nabycia spadku, zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego, dział spadku, czy zabezpieczenie spadku.

OFERTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

KONTAKT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Scroll to Top