Prawo karne

Kancelaria Adwokacka adwokata Magdaleny Krzesińskiej świadczy pomoc prawną w zakresie wszystkich zagadnień prawa karnego począwszy od obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu sądowym, po obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria specjalizuje się także w reprezentowaniu  pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym.

W ramach obsługi prawnej przygotowuje pisma procesowe, w tym m.in.:

  1. sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  2. sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia
  3. sporządzenie wniosków o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego
  4. sporządzanie  wniosków o wyrażenie zgody na widzenie, otrzymanie przepustki, wniosków o odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary,  wniosków w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, wstrzymania wykonania kary, dozoru elektronicznego
  5. sporządzenie środków odwoławczych – zażalenia na postanowienia wydane na wszystkich etapach postępowania karnego i apelacje;
  6. sporządzenie wniosków o zwrot sumy poręczenia.

W razie pytań zachęcam do kontaktu:

adw. Magdalena Krzesińska
al. Wojska Polskiego 31/6, 70-473 Szczecin
tel. 600 24 78 24
adwokat@krzesinska.com