Prawo karne

Kancelaria Adwokacka adwokata świadczy pomoc prawną w zakresie wszystkich zagadnień prawa karnego

Począwszy od obrony podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i oskarżonego w postępowaniu sądowym, po obronę skazanego w postępowaniu wykonawczym.

Kancelaria specjalizuje się także w reprezentowaniu  pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu sądowym.

W ramach obsługi prawnej przygotowuje pisma procesowe, w tym m.in.:

  1. sporządzanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
  2. sporządzenie prywatnych aktów oskarżenia
  3. sporządzenie wniosków o zmianę lub uchylenie środka zapobiegawczego
  4. sporządzanie  wniosków o wyrażenie zgody na widzenie, otrzymanie przepustki, wniosków o odroczenie lub przerwę w odbywaniu kary,  wniosków w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia, wstrzymania wykonania kary, dozoru elektronicznego
  5. sporządzenie środków odwoławczych – zażalenia na postanowienia wydane na wszystkich etapach postępowania karnego i apelacje;
  6. sporządzenie wniosków o zwrot sumy poręczenia
Scroll to Top